30 Jan 2024

Стартира първата програма за развитие на жени предприемачи в България

„Жените в нашия регион получават много по-трудно финансиране, макар инвестиционните им показатели да са много по-добри. А това ми изглежда като изпусната възможност“, казва Виктория Каролева, основател на фондация F.A.M.E.През последните две години, след като провежда изследвания и проучвания на инвестиционни практики, тя се изненадва от недостига ...
29 Jan 2024

Стратегии за успешна реализация и на проект

Специалистът по проджект мениджмънт играе решаваща роля в днешната бизнес среда, където успешното управление на ресурси, време и задачи е от съществено значение. За да постигнем ефективна реализация на проект, е важно да приложим подходящи стратегии, които да поддържат баланс между целите на проекта и наличните ресурси. От Business Academy Ви предл...
29 Jan 2024

Невербалната комуникация в бизнес средата

Езикът на тялото е мощен инструмент, който може да допринесе значително за успеха на бизнес комуникациите. Въпреки че думите играят важна роля, неизречените сигнали, изпратени чрез жестове, мимики и поза, често са по-силни и автентични. В този контекст, разбирането и умението да се използва езикът на тялото може да бъде от съществено значение за ус...
26 Jan 2024

Стратегии за успешен dropshipping бизнес

В днешния бързо развиващ се свят на електронната търговия анализът на последните тенденции е от съществено значение за формиране на успешни стратегии в dropshipping-а. Посредством подробен преглед на актуалните тенденции, можем да създадем цялостна картина за това каква е предпочитаната от потребителите покупателска поведенческа тенденция днес и ка...
26 Jan 2024

Как застрахователните брокери проследяват риска

Застрахователните брокери играят критична роля в облекчаването на финансовите рискове на своите клиенти, като предоставят комплексни решения и консултации. За да бъдат успешни в този изключително динамичен сектор, брокерите трябва да прилагат ефективни практики за управление на риска.1. Анализ и оценка на рискаБрокерите трябва редовно да извършват ...
25 Jan 2024

Защо имотите “на зелено” са толкова популярни

Инвестиционен потенциал: Купуването на имот преди да бъде построен отразява инвестиционен стратегически подход. Така потенциалните инвеститори могат да се възползват от възможността да придобият имот на по-ниска цена, преди да започне строежът. Този период преди началото на строителните работи предоставя възможност за закупуване на имоти в предвари...