h

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.BUSINESSACADEMY.BG

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между Нет Ит ЕООД като собственик на сайта businessacademy.bg и неговите потребители. Въпреки, че Нет Ит ЕООД е собственик на домейна към сайта, обученията провеждани в непрофесионална форма, включително всички онлайн изпити, видео курсове, или курсове, които не изискват подписване на договор за професионално обучение се организират и провеждат от дружество Нет Ай Ти ЕООД с ЕИК 175273680.

Информацията съдържаща се в businessacademy.bg включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било част от съдържанието на businessacademy.bg без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено и ще бъде преследвано от закона.

Дефиниции:
• businessacademy.bg представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интерент, собственост на Нет Ит Еоод, който представя дейност на фирма Нет Ит ЕООД като лицензиран учебен център. За краткост по-долу в документа businessacademy.bg може да бъде наричан „сайта” или ”портала”.
• Потребител е всяко лице посещаващо businessacademy.bg и използващо намиращата се в него информация

Общи условия

1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от businessacademy.bg услуги само при спазване на настоящите условия.
2. С всяко кликване върху хипер линк от businessacademy.bg, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват businessacademy.bg съгласно правилата и условията описани по-долу.

Права и задължения на потребителите

3. Всеки потребител има право да използва businessacademy.bg безплатно или платено до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
4. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямат право да разпространяват чрез businessacademy.bg или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
5. Потребителят е длъжен да обезщети businessacademy.bg за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както на businessacademy.bg така и на трети лица свързани с него по какъвто и да било начин.
6. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за позлване

Права на businessacademy.bg

8. businessacademy.bg има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.
9. businessacademy.bg не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
10. businessacademy.bg има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва по начин по който Нет Ит ЕООД намери за добре с цел предоставянето и предлагането на услугите на фирмата.
11. businessacademy.bg Има право да записва бисквитки (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.
12. businessacademy.bg има право да изпраща рекламни имейли до всички негови курсисти регистрирани в сайта, като всеки курсист регистрирайки се в сайта дава своето съгласие да получава рекламни имейли и обаждания от Нет Ит ЕООД.

Екипът на businessacademy.bg Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта.

Ограничаване на отговорността

13.Фирма Нет Ит и нейните служители и представители не носят отговорност за претъпрени от потребителите на този сайт загуби в следствие на употребата на сайта и разположението в него ресурси и обучителни материали. В случай, че подобна отговорност бъде присъдена, то страните по това споразумение се съгласяват тя бъде до размера на платените от потербителя сума.

Регистрация в сайта

14. Чрез регистрацията си в сайта, потревителят може да заяви своето желание за включване в определено обучение или да направи поръчка за такова обучение. Чрез своята регистрация, всеки потребител се съгласява да получава известия от Нет Ит по имейл, чрез СМС или чрез телефонно обаждане с цел да получи информация за избраните от него обучения или за нови курсове.

Изпращане на запитване

15. Изпращайки запитване чрез формата за контакт в сайта, всеки потребител се съгласява да получава по имейл информация за обученията, за които отправя запитване, както и напомняния за предстоящите групи или за нови групи.

Политика по защита на личните данни

16. Обработката и употребата на личните данни, получени чрез сайта се осъществява съгласно политиката на Нет Ит за тази дейност, подробно описана тук: https://businessacademy.bg/index.php?q=gdpr