Научете в дълбочина всички застрахователни процеси

Научете в дълбочина всички застрахователни процеси


Искате ли постоянна работа, с голям потенциал за развитие и добри доходи? Тогава това обучение е точно за вас. Не е нужно да имате какъвто и да е опит в застраховането или специално образование, за да се запишете.

Професионалното обучение по специалност „Застрахователен брокер“ е вашият правилен избор на посока, за да навлезете в застрахователния бранш и да си намерите перфектната работа.

Това обучение е структурирано с цел да придобиете нужните знания и умения, чрез които да бъдете предпочетени пред останалите кандидати в застрахователните компании.

Преминавайки практическото обучение за Застрахователен брокер в Business Аcademy към Нет Ит вие ще научите всички важни аспекти на застраховането, като ще започнете от основите и от същността му, категория, функции, характеристика, роля и значение. Ще се запознаете и ще разберете понятията като „застрахователен фонд“, „застрахователен риск“, както и как да ги използвате и пресмятате. Също така, ще научите всичко за самата застрахователна услуга и видовете застраховки. Ще придобиете умения и ще разберете всички важни аспекти в управлението и организацията на едно застрахователно дружество, как се предлагат и как се продават застраховките. Всички нужни документи, както и законови и счетоводни аспекти на застраховането и застрахователният бизнес. Практически ще разглеждате и ще попълвате полици, ще пресмятате премии и ще се запознаете със съвременните информационни системи, които се използват в застраховането.

Професионалното обучение за „Застрахователен брокер“ е с продължителност от 180 учебни часа, разпределени в два семестъра и приключва с изпит по теория и практика. След завършването му, вие ще получите Удостоверение по образец на МОН и сертификат от учебен център Нет Ит. Това обучение може да ви даде тласък към нова и много перспективна кариера за вас. Не го пропускайте!

Кредити от обучението:

Кредитите към курса са индикатор за уменията, които придобивате и се добавят към цялостния ви портфейл с кредити. При достигане на определен брой кредити, получавате разпознаваем в индустрията сертификат за майсторски умения в определената област. За да проверите колко кредита имате, както и да научите повече за тях, посетете тази страница.
25 кредита

Бизнес администрация

50 кредита

Бизнес развитие

50 кредита

Предприемачество


Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 63 учебни часа
В този модул ще се запознаете с обхвата, възникването, ролята и значението на застрахователната дейност. Ще разгледате какви са функциите на застраховането, какво е застрахователен фонд, какви са резервите в националното стопанство и кои са източниците на средства за застрахователния фонд. Ще бъдете въведени в застрахователния риск, какво е застрахователен пазар и какви са условията за функциониране на застрахователния пазар. Ще за запознаете с видовете застрахователни пазари, видовете застрахователни предприятия, видовете застраховки, формите на застраховане и ценовата политика на застраховането.
Продължителност: 33 учебни часа
Във втори модул от обучението ще разгледате управлението на риска в застрахователния бизнес, качеството на застрахователната работа, посредниците в застраховането, ценовата политика и насърчаването на продажбите.
Продължителност: 12 учебни часа
Във втори семестър ще стартирате с модул Финансиране и финансови системи, където ще научите всичко за видовете финансови системи, структурата на застрахователната вноска, видовете застрахователни вноски, какво е основен и запасен фонд и др.
Продължителност: 24 учебни часа
В този модул ще се запознаете в детайли с видовете застраховки, също така и с нормативните документи.
Продължителност: 30 учебни часа
В този модул от обучението ще разгледате застрахователното счетоводство, ще се запознаете с нормативните документи, какви са документите и счетоводните записвания при отчитане на капитала, документите и счетоводните записвания при отчитане на дълготрайните активи, документите и счетоводни записвания при отчитане на материалните запаси и др.
Продължителност: 27 учебни часа
В този последен модул от обучението, ще разгледате електронния бизнес, електронното законодателство за защита на личните данни, видовете информационни системи използвани в застрахователния сектор, онлайн попълване на формулярите на всички видове застрахователни услуги, социално осигуряване и застраховане и др.

Попитай за цената

Научи цената на обучението

За да разберете актуалните промоции, възможностите за изплащане без оскъпяване, попълнете следната форма и ние ще ви отговорим в рамките на до 1 час в работно време.

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг:

26 Сеп. 2024

  • Макс. брой 10 курсиста
  • Диплома издател МОН
  • Дни вторник и четвъртък
  • Час 18:30 до 21:10
  • Форма Отдалечено присъствие