Научете всичко за управлението на проекти

Научете всичко за управлението на проекти


Управлението на проекти е използването на специфични знания, умения, инструменти и техники за предоставяне на нещо ценно за хората. Разработването на софтуер за подобрен бизнес процес, изграждането на сграда, разширяването на продажбите на нов географски пазар — всичко това са примери за проекти.Всички проекти са временно усилие за създаване на стойност чрез уникален продукт, услуга или резултат. Всички проекти имат начало и край. Те имат екип, бюджет, график и набор от очаквания, които екипът трябва да отговори. Всеки проект е уникален и се различава от рутинните операции, текущите дейности на организация, тъй като проектите достигат заключение, след като целта е постигната.Променящият се характер на работата, дължащ се на технологичния напредък, глобализацията и други фактори, означава, че все по-често работата се организира около проекти, като екипите се събират въз основа на уменията, необходими за конкретни задачи.Записвайки се в професионалната програма, вие ще научите какви са видовете проекти, как да планирате и управлявате бюджет, график и срокове, обществени поръчки и др. В първи семестър ще научите какви са спецификите за кандидатстване по оперативни програми, как да определяте рисковете, как да управлявате комуникацията и как да мотивирате екипа.Във втори семестър ще се запознаете със сътрудничеството и взаимодействието на заинтересованите страни, ще се научите как да взаимодействате с медиите, каква е политиката за социално сближаване, какви са видовете Европейски програми и институционални рамки и др.Обучението ще приключи с изготвяне на цялостен проект и преминаване на тест, които се осъществяват пред комисия. След изпитите и защитата на проекта, нашите курсисти ще получат Удостоверение с издател МОН, което след превод и легализация важи за всички членки на ЕС.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 24 учебни часа
В първи модул от професионалното обучение ще се запознаете с концепията на проджект мениджмънта, ще научите терминологията, която се използва, ще разберете какви са видовете проекти и какви са фазите, през които преминават.
Продължителност: 54 учебни часа
Тук ще научите как да организирате и провеждате обучения, как да планирате и управлявате бюджета, сроковете и графиците с които ще работите. Ще разберете как да планирате и управлявате поръчки и как да създавате управленска структура. В края на този модул ще се запознаете с кандидатстването по различни оперативни програми.
Продължителност: 21 учебни часа
Този модул ще ви запознае с всички стратегически документи, въз основа на които се изпълняват оперативните програми. Тук ще разберете как да определяте рисковете, как да управлявате комуникацията и промените по проекта.
Продължителност: 21 учебни часа
В първата част от втори семестър ще научите как да мотивирате екипа си правилно, как да управлявате конфликтните ситуации, как да си сътрудничите със заинтересованите страни и как да оптимизирате процесите.
Продължителност: 18 учебни часа
Едни от важните процеси в проджект мениджмънта са връзките с обществеността. В този модул ще разберете каква е съшността и принципите на връзките с обществеността, какви са дейностите и мениджмънта и как да взаимодействате с медиите.
Продължителност: 42 учебни часа
В последния модул от цялостната професионална програма ще разгледате видовете политики за социално икономическо сближаване, ще се запознаете с европейските структури и инвестиционни фондове, ще разгледате европейските програми и институционални рамки на ЕС. В края на този модул ще научите какво е взаимодействието между кохезионната олитика и другите политики на общноста.

Цена на обучението

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг:
Очаквайте новите групи съвсем скоро!