Управление на IT проекти

Управление на IT проекти


Професията проджект мениджър е все по-търсена и добре платена, не само в България. Професионалното обучение "Project Management" е предназначено за всички, които имат интерес да се развиват в областта на управлението на проекти и да придобият професионални умения за управление на проекти в IT сферата. Курсът е структуриран така, че да предостави на участниците както теоретични, така и практически знания, необходими за ефективното управление на проекти в различни сфери на дейност.
В това обучение ще преминете всички аспекти на управлението на проекти като ще се запознаете подробно със значимоста и ролята на проджект мениджъра. Ще научите как да планирате и документирате проектния процес както и за взаимодействието между екипа и проджект мениджъра.  Това включва докуметиране, изготвяне на планове за комуникация, човешки ресурси, разходи, рискове и тн.
Ще усвоите основните инструменти и техники, като работа с диаграми, изготвяне на отчети и водене на дневници на срещите.
Умения, които ще придобият участниците:
 - Стратегическо планиране и организация: Способност за създаване на детайлни проектни планове и стратегии за управление на проекти.
 - Ефективна комуникация: Умения за ясно и ефективно комуникиране с екипа и заинтересованите страни.
 - Управление на екип: Лидерски умения и методи за мотивиране и координация на екип.
 - Проблемно решаване и анализ: Анализ на проблеми и дефекти и разработване на стратегии за тяхното разрешаване.
 - Управление на време и ресурси: Оптимално разпределение и управление на времето и ресурсите по време на проекта.
 - Приложение на стандарти и добри практики: Спазване на стандартите за качество и добрите практики в управлението на проекти.
Този курс ще Ви даде не само теоретична, но и практическа подготовка, като Ви снабди с необходимите умения и знания за успешна кариера в областта на проектния мениджмънт.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 3 учебни часа
Този модул обхваща определение и значимост на проектния мениджмънт, основни процеси и жизнен цикъл на проекта, както и основни понятия и термини в проектния мениджмънт.
Продължителност: 3 учебни часа
В този модул ще се разгледат взаимодействията между проектния мениджър и различните заинтересовани страни в проекта, както и управлението на екипи и комуникация с клиенти.
Продължителност: 12 учебни часа
В този модул курсистите ще усвоят уменията: - Създаване на проектна харта и проектен план; - Определяне на обхвата, изискванията и качеството на проекта; - Изготвяне на планове за комуникация, управление на промени, човешки ресурси, разходи, рискове...
Продължителност: 9 учебни часа
В този модул ще задълбаете в : работата с диаграми и структура на разбивка на работата; изготвяне на работно изявление и отчети за края на етапите; водене на дневници в проектния мениджмънт.
Продължителност: 9 учебни часа
Тука ще се разледат следните теми: - Описване и анализ на дефекти; - Извършване на прегледи след изпълнение и управление на документацията; - Оценка на време и скорост на екипа.
Продължителност: 3 учебни часа
Този модул включва подготовка за интервю за работа като проектен мениджър и финален изпит по теория и практика за оценка на усвоените знания и умения.

Цена на обучението

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг:
Очаквайте новите групи съвсем скоро!