9 умения за финансов анализатор

26.04.2021 Admin 2389

Както подсказва името, аналитичните умения са много важни, когато сте финансов анализатор. Но освен това, има множество други атрибути, които работодателят търси във финансовия анализатор. И така, ето девет от най-важните умения, които трябва да притежавате и докато четете, можете да проверите колко от тези умения притежавате.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УМЕНИЯ

Изследванията са най-важната част от ежедневната работа на анализатора. Това е така, защото ако не се извлекат правилните данни, чрез използване на подходящи изследователски умения, няма да има възможност за анализ. И така, това умение изисква точно разбиране на проблема или сценария, последвано от изброяване на всички необходими въпроси и накрая намиране на отговорите. Като такъв човек, трябва да бъдете нащрек и съобразителен, за да имате добри изследователски умения. За да стигнат до решение за финансовите профили на клиента, анализаторите след това трябва да облекат шапката си за проучване, да съставят подробности и да измислят подход за постигане на решението.

АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ

Аналитичните умения означават демонстрация на логическо мислене, събиране на разнообразни данни и разглеждането им по различни възможни начини. Аналитичните умения обаче не могат да се научат чрез четене на книги, а трябва да се придобият, чрез опит и солидна основа. Очаква се анализаторите да се справят добре с бази данни. Тези инструменти помагат при анализ на данните, сравняване на данни и правене на презентации пред клиентите. Сводни таблици, различни видове графики и формули на Excel, могат да се използват за анализ на данните.

ЛЕСНО С ТЕХНОЛОГИЯТА

За финансовия анализатор техническите умения стават все по-необходими. Много фирми търсят кандидати, които имат силни знания за езика на структурираните заявки (SQL). Познаването на тези езици, помага за лесното управление на голямо количество данни. Необходимостта обаче не се ограничава само до SQL, но има и няколко други компютърни езика, като Python, SAS и R. Освен това, владеенето на MS Excel и MS PowerPoint е задължително. Това не само помага за управлението на данните, но също така помага при навигацията на фирмени бази данни и други софтуерни приложения.

В днешно време компаниите използват MS Excel само за оценка на акции, докато за други сложни ценни книжа, като суапове за кредитно неизпълнение и други инструменти с фиксиран доход, се оценяват с помощта на персонализирани аналитични инструменти. Ще бъде много трудна задача да се извърши такова сложно изчисление с помощта на Excel, тъй като те включват голямо количество данни.

УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ПИСАНЕ

За финансовите анализатори добрите писмени и устни умения са важни, докато е също толкова важно да могат да общуват сложни финансови жаргони с прости думи. Всъщност анализаторите също трябва, да представят своята фирма пред клиентите и като такива, те трябва да бъдат уверени в своите умения за говорене и писане. Тези умения са важни и защото трябва буквално да отучите информацията от клиента си ефективно.

МАТЕМАТИЧНИ УМЕНИЯ

Работата на финансов анализатор е фокусирана главно, върху смачкване на номера. Нивото на сложност обаче зависи от вида на работните места. Като такива, те не трябва да се намекват с числа. Например, анализаторите в отдела за капиталови изследвания се нуждаят от това качество, когато трябва да оценят компаниите, като използват различни методи, като DCF и съпоставими пазари и т.н. Всъщност има финансови анализатори, известни като анализатори с фиксиран доход, които се занимават с оценяване на сложни активи клас, като суапове за кредитно неизпълнение (CDS), които включват сложни формули и математика. Опциите за оценяване са известни като „квантови“ задачи, които са много по-сложни.

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

В крайна сметка един анализатор, ще трябва да поеме отговорност като водеща роля за екип от анализатори и това изисква лидерски умения. Не става въпрос само за ръководене на екип, но и за наставничество на младши анализатори и създаване на приятелска и съвместна атмосфера, която ще изгради успешни екипи. Дори анализаторът на начално ниво, изисква тези умения на лидерство. Това е така, защото управлението на проекти се изисква на всяка стъпка от работата, също така ефективна комуникация, работата в екип изисква наличието на силни лидерски умения. Само тези, които се самоуправляват и могат да мотивират другите да се движат в правилната посока, ще могат да оцелеят и да успеят. Също така, лидерският опит в автобиографията дава на всеки кандидат, предимство пред останалите.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Финансовата индустрия непрекъснато се развива, което означава, че финансовите анализатори също трябва да са в крак с темпото и да бъдат добре информирани през цялото време. Добрият финансов анализатор трябва, да може да вземе разумно решение на място, така че клиентът му винаги да е напред. Той/тя трябва да може да се справи със сложни проблеми, когато възникнат.

Уменията за вземане на решения, могат да включват намиране на правилните компании за сливане, разбиране на усложненията от сложен бизнес модел, измисляне на данъчна дилема и т.н. Наличието на добри решения може да помогне на кариерата ви, да расте с по-бързи темпове. Работодателите разчитат на кандидати, които могат да направят чудеса в трудни моменти. Най-добрият кандидат предприема действия и намира правилното решение, независимо колко лоша е ситуацията. Това обаче е много трудно да се прецени, в процеса на наемане.

ВНИМАНИЕ ЗА ПОДРОБНОСТТА

Изграждането на финансови модели е много важна задача. Промяна от един процент в темпа на растеж или в модела на дисконтирания паричен поток (DCF), може да доведе до пълна промяна в оценките. Всяка малка грешка при събирането на данни или анализирането на тенденциите, може да доведе до значителна промяна в заключенията.

Всъщност вниманието към детайлите не е ограничено само до цифри, но също така е свързано с формата и стила на писане. Това е особено важно за клиенти на инвестиционно банкиране, които са много конкретни относно вида на желания формат. Като такъв, форматът на презентацията на анализатора на инвестиционно банкиране е много важен.

ОЧАКВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО

Финансовият анализатор е необходим за изграждане на добри отношения с клиенти, както и с надзорни органи. Ето как ще работите, а също така ще получите повишение. Никога не използвайте преки пътища и пренебрегвайте стойността на упоритата работа. Ако е възможно, запишете се за допълнителни дейности в офиса и прекарвайте време извън изграждането на отношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно е да се разбере, че много малко хора могат да покажат всички тези качества. Наличието на само няколко обаче, може да ви направи и качествено наемане. Всички тези качества вървят ръка за ръка и притежаването на един атрибут отваря вратата към друг. Някои от тези умения, могат да се научат на теория или чрез изучаване на икономика или финанси, докато останалите ще дойдат с опит и упорита работа. Ако имате интерес, включете се в обучението по Финансов анализ за ръководители.

Последни новини

12 Apr 2024

Застрахователните брокери и техните предимства

Застрахователните брокери играят ключова роля в управлението на застрахователните ви нужди, като предлагат широка гама от продукти и експертно съдействие. Ето защо те са незаменими партньори за вашата организация:1. Широка гама от застрахователни продуктиБрокерите разполагат с достъп до разнообразие от застрахователни продукти от различни компании....
03 Apr 2024

Социалното предприемачество в България: Потенциал и ограничения

Социалното предприемачество представлява иновативен начин за решаване на социални проблеми, комбинирайки предприемаческия подход със социалната отговорност. Въпреки че тази концепция е все по-широко разпространена по света, включително и в България, все още остава предимно бутиково начинание с ограничен икономически ефект в нашата страна.Според док...