Проектопредложение за намаляване на лихвите.

19.05.2022 Admin 89
Проектопредложение за намаляване на лихвите по просрочени задължения както за битови сметки, така и за банкови кредити беше внесено от депутатите от управляващата коалиция. 
По време на заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика Мартин Димитров, като претседател на комисията, обяви проекта пред  вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова. Също така на дневния ред на днешното заседание беше обсъден, макар и накратко, проектът на Нинова, който променя правилата, по които работят т.нар. колекторски фирми. Ако бъде приет, предложеният закон ще осигури така необходимото облекчение за много български домакинства и предприятия, които се борят да свържат двата края. Той ще спомогне и за облекчаване на тежестта върху колекторските фирми, които вече няма да могат да начисляват прекомерни лихви за забавени плащания. Това е разумно и хуманно предложение, което заслужава сериозно разглеждане от страна на Парламента.
Действащите закони за просрочените плащания са несправедливи както за предприятията, така и за физическите лица. Настоящата система за начисляване на основния лихвен процент плюс 10 процентни пункта е произволна и не отчита различните обстоятелства, които могат да доведат до забавено плащане. Предложените промени в Закона за задълженията и договорите предвиждат допълнително начисляване на 8 процентни пункта за предприятията и 4 процентни пункта за физическите лица. Това ще позволи на предприятията и физическите лица да управляват по-добре финансите си, тъй като ще знаят предварително колко ще им бъде начислена такса за забавено плащане. Освен това предложените промени ще спомогнат за насърчаване на навременните плащания, тъй като предприятията и физическите лица ще са по-склонни да плащат навреме, ако знаят, че ще им бъдат начислени по-малки такси за това. Тези промени ще бъдат от полза както за предприятията, така и за физическите лица, и ще допринесат за насърчаването на справедлива и ефективна финансова система.

Последни новини

11 Jul 2022

Какво представлява професията на Застрахователния брокер

Когато става въпрос за застраховка, повечето хора просто искат да намерят полица, която ще им осигури необходимото покритие на цена, която могат да си позволят. Процесът на купуване на застраховки обаче може да бъде сложен и объркващ. Предлагаме ви да се включите в цялостната професионална програма ,,Курс за Застрахователен брокер‘‘ на Би...
05 Jul 2022

Как да станем успешен Проджект мениджър

Успешният проджект мениджър притежава много качества, които допринасят за финалния проект. Едно от най-важните качества е лидерството. Мениджърът на проекта трябва да може да вдъхновява своя екип и да дава насоки, когато е необходимо. Business Academy предлага професионално обучение за ,,Проджект мениджмънт‘‘, което ще позволи на всеки, к...