7 тенденции в проджект мениджмънта през 2022г

11.03.2022 Admin 301

Управлението на проекти е използването на специфични знания, умения, инструменти и техники за предоставяне на нещо ценно за хората. В същността си работата представлява процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол на ресурсите за постигане на конкретни цели. Разработването на софтуер за подобряване на даден бизнес процес, изграждането на сграда, разширяването на продажбите на нов географски пазар — всичко това са примери за проекти. Това прави проджект мениджмънт приложим във всеки един отрасъл и дава голямо поле за изява и специализация.

 

Ако искате да подоброите собствените си проекти или да усъвършенствате уменията си в сферата, то професионалното обучение за “Проджект мениджмънт”, което Бизнес академита към учебен център Нет Ит организира е най-подходящото за вас.

 

Различните фирми и организации имат различни проекти според типа на тяхната дейност. Въпреки това, всеки проект се обединява от няколко общи условия, а именно: времева рамка – срок на изпълнение на проекта; бюджет – финанси, отпуснати за изпълнение на проекта и обем – т.е. какво трябва да се свърши като краен резултат.

Най-общо казано, ролята на проджект мениджъра е да осигури изпълнението на проекта в предвидения срок, с предвидения бюджет и в договорения обем. Очаква се именно това да се превърне в една от най-развитите индустрии през 2022 и за това споделяме тенденциите в професията за предстоящата година.


Използване на изкуствения интелект (ИИ)

Изкуственият интелект (ИИ) е открил широко приложение в помощ на бизнеса. Най-важните възможности на ИИ са бързото обработване на големи количества данни, намирането на модели в данните, ученето от тях и правенето на прогнози. Поради уникалната си способност да наблюдава специфични модели и прогнозиране на проектни сценарии и резултати, ИИ е и ще продължи да бъде нововъзникваща тенденция в областта на управлението на проекти.

 

Използвайки подобна технология в работата си ръководителите на проекти могат да автоматизират задачи като планиране, анализ на данни и комуникация. Помощта на ИИ ще е от голяма важност и когато става дума за идентифициране на рискове и потенциални проблеми, така че те да бъдат разгледани на ранен етап от проекта.

 

Гъвкаво планиране

 Гъвкавата методология е подход за управление на проекти, който набляга на гъвкавостта и сътрудничеството. Тя позволява на екипите да реагират бързо на промените и да доставят работещи продукти поетапно. Това се оказва добър подход не само за ангажираните в проекта, а и за самите мениджър.

 

Гъвкавостта в управлението на проекти позволява на мениджърите да организират по-последователно работата и нужните ресурси. Те могат да разпределят равномерно върховете и спадовете на търсене на продукта и на база това да променят началните дати на различни проекти. Това прави приходите и графиците им по-последователни и животът им по-малко стресиращ.

 

Увеличено използване на дистанционни служители

Работата от разстояние е достигнала своя връх. Поради COVID-19 голяма част от работната сила е преминала към работа от вкъщи и иска да работят по този начин. На други обаче им липсва взаимодействието с колегите, например до кафемашината или в коридора. Става очевидна ясна тенденция, която се отнася и за бъдещето на проектната среда: трябва да се намери правилната комбинация от дистанционна работа и работа на място, за да отговори на желанията на служителите и да ги задържи. Това е мястото, където компаниите трябва да се адаптират.

 

За сега стратегията на управителите при работа от вкъщи е да провеждат повече, но по-кратки редовни срещи по съществени теми.  Според тях личните разговори са идеална възможност да усетят как се справя екипът.

 

По-стратегически насочен екип

Проджект мениджърът трябва да поема все повече отговорност за изпълнението на стратегическите цели. Организационно е най-удобно, целия проектен екип да работи като изпълнителен отдел с пряк достъп до висшето ръководство.

 

В този контекст успешното стратегическо планиране изисква преглед на ресурсите не само за проекта, а като цяло за предприятието. Намирането и обучението на правилните кадри също е от съществено значение, както и тяхното насочване към стратегически ценни проекти.

 

Евтин провал

Като част от стратегичаската работа на проект мениджърът е да се проваля евтино. Терминът „да се провалиш евтино“ не е нов, но е особено важен в този контекст. Подобно решение е свързано с добри познания и развити умения в бранша и означава да разпознаете провала рано и да предприемете подходящи действия, преди щетите да станат още по-големи.

Тази стъпка е изключително пипкава и изисква същински професионалист в сферата. Не просто управителят трябва да реши сам за проекта и екипа си, а трябва да убеди и цялата компания. Мнозина имат страх от провал в наши дни, но е време това да се промени и да се научим да се проваляме по най-добрия възможен начин.

 

Това и много други умения би развило у вас професионалното обучение по “Проджект мениджмънт”, което Бизнес академията към учебен център Нет Ит организира. Превърнете се в истински специалист и водете проектите си към успех с помощта на нашите лектори, които са дългогодишни експерти.

Последни новини

11 Jul 2022

Какво представлява професията на Застрахователния брокер

Когато става въпрос за застраховка, повечето хора просто искат да намерят полица, която ще им осигури необходимото покритие на цена, която могат да си позволят. Процесът на купуване на застраховки обаче може да бъде сложен и объркващ. Предлагаме ви да се включите в цялостната професионална програма ,,Курс за Застрахователен брокер‘‘ на Би...
05 Jul 2022

Как да станем успешен Проджект мениджър

Успешният проджект мениджър притежава много качества, които допринасят за финалния проект. Едно от най-важните качества е лидерството. Мениджърът на проекта трябва да може да вдъхновява своя екип и да дава насоки, когато е необходимо. Business Academy предлага професионално обучение за ,,Проджект мениджмънт‘‘, което ще позволи на всеки, к...