7 тенденции в проджект мениджмънта през 2022г

11.03.2022 Admin 663

Управлението на проекти е използването на специфични знания, умения, инструменти и техники за предоставяне на нещо ценно за хората. В същността си работата представлява процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол на ресурсите за постигане на конкретни цели. Разработването на софтуер за подобряване на даден бизнес процес, изграждането на сграда, разширяването на продажбите на нов географски пазар — всичко това са примери за проекти. Това прави проджект мениджмънт приложим във всеки един отрасъл и дава голямо поле за изява и специализация.

 

Ако искате да подоброите собствените си проекти или да усъвършенствате уменията си в сферата, то професионалното обучение за “Проджект мениджмънт”, което Бизнес академита към учебен център Нет Ит организира е най-подходящото за вас.

 

Различните фирми и организации имат различни проекти според типа на тяхната дейност. Въпреки това, всеки проект се обединява от няколко общи условия, а именно: времева рамка – срок на изпълнение на проекта; бюджет – финанси, отпуснати за изпълнение на проекта и обем – т.е. какво трябва да се свърши като краен резултат.

Най-общо казано, ролята на проджект мениджъра е да осигури изпълнението на проекта в предвидения срок, с предвидения бюджет и в договорения обем. Очаква се именно това да се превърне в една от най-развитите индустрии през 2022 и за това споделяме тенденциите в професията за предстоящата година.


Използване на изкуствения интелект (ИИ)

Изкуственият интелект (ИИ) е открил широко приложение в помощ на бизнеса. Най-важните възможности на ИИ са бързото обработване на големи количества данни, намирането на модели в данните, ученето от тях и правенето на прогнози. Поради уникалната си способност да наблюдава специфични модели и прогнозиране на проектни сценарии и резултати, ИИ е и ще продължи да бъде нововъзникваща тенденция в областта на управлението на проекти.

 

Използвайки подобна технология в работата си ръководителите на проекти могат да автоматизират задачи като планиране, анализ на данни и комуникация. Помощта на ИИ ще е от голяма важност и когато става дума за идентифициране на рискове и потенциални проблеми, така че те да бъдат разгледани на ранен етап от проекта.

 

Гъвкаво планиране

 Гъвкавата методология е подход за управление на проекти, който набляга на гъвкавостта и сътрудничеството. Тя позволява на екипите да реагират бързо на промените и да доставят работещи продукти поетапно. Това се оказва добър подход не само за ангажираните в проекта, а и за самите мениджър.

 

Гъвкавостта в управлението на проекти позволява на мениджърите да организират по-последователно работата и нужните ресурси. Те могат да разпределят равномерно върховете и спадовете на търсене на продукта и на база това да променят началните дати на различни проекти. Това прави приходите и графиците им по-последователни и животът им по-малко стресиращ.

 

Увеличено използване на дистанционни служители

Работата от разстояние е достигнала своя връх. Поради COVID-19 голяма част от работната сила е преминала към работа от вкъщи и иска да работят по този начин. На други обаче им липсва взаимодействието с колегите, например до кафемашината или в коридора. Става очевидна ясна тенденция, която се отнася и за бъдещето на проектната среда: трябва да се намери правилната комбинация от дистанционна работа и работа на място, за да отговори на желанията на служителите и да ги задържи. Това е мястото, където компаниите трябва да се адаптират.

 

За сега стратегията на управителите при работа от вкъщи е да провеждат повече, но по-кратки редовни срещи по съществени теми.  Според тях личните разговори са идеална възможност да усетят как се справя екипът.

 

По-стратегически насочен екип

Проджект мениджърът трябва да поема все повече отговорност за изпълнението на стратегическите цели. Организационно е най-удобно, целия проектен екип да работи като изпълнителен отдел с пряк достъп до висшето ръководство.

 

В този контекст успешното стратегическо планиране изисква преглед на ресурсите не само за проекта, а като цяло за предприятието. Намирането и обучението на правилните кадри също е от съществено значение, както и тяхното насочване към стратегически ценни проекти.

 

Евтин провал

Като част от стратегичаската работа на проект мениджърът е да се проваля евтино. Терминът „да се провалиш евтино“ не е нов, но е особено важен в този контекст. Подобно решение е свързано с добри познания и развити умения в бранша и означава да разпознаете провала рано и да предприемете подходящи действия, преди щетите да станат още по-големи.

Тази стъпка е изключително пипкава и изисква същински професионалист в сферата. Не просто управителят трябва да реши сам за проекта и екипа си, а трябва да убеди и цялата компания. Мнозина имат страх от провал в наши дни, но е време това да се промени и да се научим да се проваляме по най-добрия възможен начин.

 

Това и много други умения би развило у вас професионалното обучение по “Проджект мениджмънт”, което Бизнес академията към учебен център Нет Ит организира. Превърнете се в истински специалист и водете проектите си към успех с помощта на нашите лектори, които са дългогодишни експерти.

Последни новини

12 Apr 2024

Застрахователните брокери и техните предимства

Застрахователните брокери играят ключова роля в управлението на застрахователните ви нужди, като предлагат широка гама от продукти и експертно съдействие. Ето защо те са незаменими партньори за вашата организация:1. Широка гама от застрахователни продуктиБрокерите разполагат с достъп до разнообразие от застрахователни продукти от различни компании....
03 Apr 2024

Социалното предприемачество в България: Потенциал и ограничения

Социалното предприемачество представлява иновативен начин за решаване на социални проблеми, комбинирайки предприемаческия подход със социалната отговорност. Въпреки че тази концепция е все по-широко разпространена по света, включително и в България, все още остава предимно бутиково начинание с ограничен икономически ефект в нашата страна.Според док...