Как повлия COVID-19 на застрахователният бранш? Перспективи пред професията.

21.12.2020 Admin 873

Пандемията COVID-19 продължава да трансформира растежа на различни индустрии. Докато някои индустрии регистрират спад в търсенето, много други продължат да остават невредими и да показват обещаващи възможности за растеж. Един от тези сектори е застрахователният. Последно обявените от Комисията за финансов надзор пазарни резултати към края на третото тримесечие на настоящата година, показват, че пазарът като цяло се движи около нивата на предходната 2019г., която е била една чудесна година за целия застрахователен сектор. Следователно пазарът на общо застраховане остава стабилен, въпреки цялостната икономическата стагнация, причинена от пандемията COVID-19. Това превръща професията на Застрахователният брокер в изключително адаптивна, надеждна и устойчива, дори и в трудни времена.  

Застрахователният бранш издържа първоначалната буря, но ние виждаме това като ключово време за индустрията като цяло, както и за отделните компании. Пандемията представлява сериозна и огромна възможност. От една страна, много застрахователи се стремят да направят повече за своите клиенти, откакто е настъпила пандемията. Колкото и смущаващи и предизвикателни да са тези времена, те предоставят уникална възможност за застрахователите да изпълнят целта и мисията си и по този начин да издигнат своята значимост пред различни групи хора, които не виждат и осъзнават стойността на индустрията и професията.

Бизнесът трябваше едновременно да управлява три ключови фази на кризата с COVID-19 - да реагира, да се възстанови и да процъфтява. Когато се появи пандемията, застрахователите реагираха, като предприеха незабавни стъпки, за да осигурят непрекъснатост на бизнеса и да помогнат на клиентите и техните общности да се справят. Още в началото на кризата целият сектор прояви изключителна бързина и адаптивност. В рамките на дни компаниите трансформираха бизнес процесите си така, че да бъдат в услуга и от полза за своите клиенти. На пазара се затвърдиха съществуващи застраховки, а дори и се появиха нови, които включват риск COVID-19. Чрез тези си бързи, адекватни и своевременни действия, Застрахователните брокери за пореден път затвърдиха позициите си, а именно, че професията е значима и престижна, а професионалистите работят в интерес на своите клиенти, търсейки най-добрите изходи за тях.  

За да ни дадат допълнителна сигурност, редица застрахователи се адаптираха към постоянно променяща се ситуация и включиха покритие при зараза с COVID-19 и към туристическите си застраховки. Такива са „Помощ при пътуване в чужбина“, което включва и болнично лечение при зараза с COVID-19 по време на самото пътуване, а пък застраховката „Отмяна на пътуване“  дава сигурност на клиентите, че ако непосредствено преди самото пътуване се окажат заразени с коронавирус или бъдат поставени под карантина, няма да загубят платените от тях суми. Необходимостта от медицинска застраховка по време на пътуване винаги е била важна, а днес редица държави са вкарали като задължително изискване да имате такава, за да ви допуснат на територията си. Няколко компании в България предлагат рискови застраховки “Живот” и застраховки “Заболяване и злополука”, които покриват и риска COVID-19. Те са предназначени, както за работодатели (групови застраховки), така и за индивидуални клиенти.

От друга страна – съществуват застраховки, които винаги ще бъдат търсени и желани. Такава е застраховка „Каско“ и „Гражданска отговорност“. Каквито и да са обстоятелствата – пандемия или криза, българинът  първо застрахова своят автомобил.  На второ място, след застраховките, свързани с автомобила, са тези за дома ни - срещу пожар, природни бедствия и кражби. По отношение на имуществените застраховки - продължава позитивната тенденция от предходните месеци. Техният дял се обуславя и от задължителното изискване на банките при ипотека да се сключва такава.

Видно е, че индустрията на застраховането остава стабилна и дори в някои сектори бележи ръст, а професията на застрахователният брокер се оказва доста стабилна и рентабилна, дори и в трудните времена, като тези настоящи, свързани с пандемията COVID-19 и последвалият спад в икономиката. Ето, защо, в случай, че търсите нови и по-добри възможности за кариера, ви препоръчваме да се възползвате и да се включите в безплатният и въвеждащ към професията курс за „Застрахователен брокер“. По време на курса ще запознаете с професията и ще разберете дали е подходяща за вас, без да рискуват финансови средства. 
Повече за безплатното обучение, прочетете от тук.

Последни новини

25 May 2023

Как революцията на цифровите технологии промени професията на брокера на недвижими имоти?

Цифровата революция не остави без промени и влияние нито една актуална професия на пазара на труда. Технологичните иновации трансформираха различните браншове: от реклама и търговия до комуникации и финанси. Нека да обърнем внимание на това как един от най-традиционните сектори на пазара -този на недвижимите имоти се изправи пред революцията в ...
05 May 2023

Практически съвети за ефективен проектен мениджмънт - как да избегнете честите грешки и да осигурите успеха на проекта си?

Управлението на проекти може да бъде доста сложна професия, изискваща определени умения и практики, за да се гарантира успехът на самия проект. Ето няколко практически съвета за ефективен проектен мениджмънт, които ще ви помогнат да избегнете често допусканите грешки, за да гарантирате успеха на проекта си: 1.  Определете ясно целите и...