Как повлия COVID-19 на застрахователният бранш? Перспективи пред професията.

21.12.2020 Admin 546

Пандемията COVID-19 продължава да трансформира растежа на различни индустрии. Докато някои индустрии регистрират спад в търсенето, много други продължат да остават невредими и да показват обещаващи възможности за растеж. Един от тези сектори е застрахователният. Последно обявените от Комисията за финансов надзор пазарни резултати към края на третото тримесечие на настоящата година, показват, че пазарът като цяло се движи около нивата на предходната 2019г., която е била една чудесна година за целия застрахователен сектор. Следователно пазарът на общо застраховане остава стабилен, въпреки цялостната икономическата стагнация, причинена от пандемията COVID-19. Това превръща професията на Застрахователният брокер в изключително адаптивна, надеждна и устойчива, дори и в трудни времена.  

Застрахователният бранш издържа първоначалната буря, но ние виждаме това като ключово време за индустрията като цяло, както и за отделните компании. Пандемията представлява сериозна и огромна възможност. От една страна, много застрахователи се стремят да направят повече за своите клиенти, откакто е настъпила пандемията. Колкото и смущаващи и предизвикателни да са тези времена, те предоставят уникална възможност за застрахователите да изпълнят целта и мисията си и по този начин да издигнат своята значимост пред различни групи хора, които не виждат и осъзнават стойността на индустрията и професията.

Бизнесът трябваше едновременно да управлява три ключови фази на кризата с COVID-19 - да реагира, да се възстанови и да процъфтява. Когато се появи пандемията, застрахователите реагираха, като предприеха незабавни стъпки, за да осигурят непрекъснатост на бизнеса и да помогнат на клиентите и техните общности да се справят. Още в началото на кризата целият сектор прояви изключителна бързина и адаптивност. В рамките на дни компаниите трансформираха бизнес процесите си така, че да бъдат в услуга и от полза за своите клиенти. На пазара се затвърдиха съществуващи застраховки, а дори и се появиха нови, които включват риск COVID-19. Чрез тези си бързи, адекватни и своевременни действия, Застрахователните брокери за пореден път затвърдиха позициите си, а именно, че професията е значима и престижна, а професионалистите работят в интерес на своите клиенти, търсейки най-добрите изходи за тях.  

За да ни дадат допълнителна сигурност, редица застрахователи се адаптираха към постоянно променяща се ситуация и включиха покритие при зараза с COVID-19 и към туристическите си застраховки. Такива са „Помощ при пътуване в чужбина“, което включва и болнично лечение при зараза с COVID-19 по време на самото пътуване, а пък застраховката „Отмяна на пътуване“  дава сигурност на клиентите, че ако непосредствено преди самото пътуване се окажат заразени с коронавирус или бъдат поставени под карантина, няма да загубят платените от тях суми. Необходимостта от медицинска застраховка по време на пътуване винаги е била важна, а днес редица държави са вкарали като задължително изискване да имате такава, за да ви допуснат на територията си. Няколко компании в България предлагат рискови застраховки “Живот” и застраховки “Заболяване и злополука”, които покриват и риска COVID-19. Те са предназначени, както за работодатели (групови застраховки), така и за индивидуални клиенти.

От друга страна – съществуват застраховки, които винаги ще бъдат търсени и желани. Такава е застраховка „Каско“ и „Гражданска отговорност“. Каквито и да са обстоятелствата – пандемия или криза, българинът  първо застрахова своят автомобил.  На второ място, след застраховките, свързани с автомобила, са тези за дома ни - срещу пожар, природни бедствия и кражби. По отношение на имуществените застраховки - продължава позитивната тенденция от предходните месеци. Техният дял се обуславя и от задължителното изискване на банките при ипотека да се сключва такава.

Видно е, че индустрията на застраховането остава стабилна и дори в някои сектори бележи ръст, а професията на застрахователният брокер се оказва доста стабилна и рентабилна, дори и в трудните времена, като тези настоящи, свързани с пандемията COVID-19 и последвалият спад в икономиката. Ето, защо, в случай, че търсите нови и по-добри възможности за кариера, ви препоръчваме да се възползвате и да се включите в безплатният и въвеждащ към професията курс за „Застрахователен брокер“. По време на курса ще запознаете с професията и ще разберете дали е подходяща за вас, без да рискуват финансови средства. 
Повече за безплатното обучение, прочетете от тук.

Последни новини

25 Nov 2021

Какво се изучава в професионалният курс "Брокер на недвижими имоти"?

Професията брокер на недвижими имоти е една от най-уважаваните, както в България, така и по цял свят. Специалистите в областта се грижат за интересите на своите клиенти и се ползват с доверие. У нас търсенето на кадри в сектора е голямо, поради тази причина и част от хората решават да се преориентират и преквалифицират в брокери.  Профес...
20 Oct 2021

Какви ще бъдат тенденциите при застрахователните брокери за 2022

За добро или лошо, през 2020г глобалната пандемия преобърна много индустрии и бизнеси. „Новата реалност“, наложена от пандемията, не предложи голям избор - компаниите бяха принудени да се адаптират бързо, за да оцелеят. Въпреки, че застрахователната индустрия не беше една от най-засегнатите, безспорно беше повлияна от пандемията.Всеки път, когато н...