Какво е застрахователен риск и как се изчислява?

15.12.2020 Admin 3425

Какво представлява застрахователният риск?
Застрахователният риск представлява заплаха или опасност. Застрахователния риск е оценка на вероятността за възникване и финансовото въздействие на събития, които могат да се появят в живота ни. Този тип рискове или опасности могат да причинят финансови загуби като имуществени вреди или телесни повреди.

Ако настъпи застрахователното събитие и бъде предявен иск, застрахователната компания трябва да плати на притежателя на полицата договорената сума за възстановяване. Примерите за застрахователни рискове могат да бъдат най-различни, включително риск от пожар, загуби от земетресение и имуществени щети. Друг пример е автомобилната злополука, която представлява риск от автомобилното застраховане.

Колкото повече рискове вашият застраховател се съгласи да застрахова, толкова по-изчерпателна и следователно скъпа ще бъде вашата полица. Най-добрите полици са тези, които покриват най-подходящите застрахователни рискове, с които може да се сблъскате в бъдеще, на най-разумна цена.

Казано по-просто, застрахователните рискове са вид опасности, за които застрахователната компания се е съгласила да осигури обезщетение. Съществуват широк спектър от събития, които се считат за застрахователни рискове.

Застрахователните премии най-често се изчисляват въз основа на три фактора:
- Шансът да бъде реализиран определен застрахователен риск.

- Тежестта на щетите, ако се реализира застрахователният риск.

- Броят на рисковете, за които застрахователят поема отговорност.

Колкото по-голям е шансът за възникване на риск, толкова по-високи ще бъдат премиите. Например шофьори, които във времето са регистрирали пътни нарушения, ще бъде разглеждани като по-висок риск за застрахователя, така че и сумата за автомобилно застрахователно покритие ще бъде по-висока.

Друг фактор, който застрахователните компании разглеждат при определянето на премиите, е тежестта на риска, в случай, че възникне. В повечето случаи политиките, покриващи потенциално катастрофални рискове като наводнение или земетресение, ще бъдат по-скъпи от тези, покриващи по-често срещани рискове като кражба. Това е така, защото загубите от земетресение или наводнения, вероятно ще доведат до по-големи финансови загуби от инцидент с кражба.

Размерът на застрахователните рискове, които полицата покрива, също играе голяма роля. Политика, която предлага покритие за по-голям брой опасности или рискове, ще бъде по-скъпа от тази, която не покрива толкова много.


Как се изчисляват застрахователните премии?
При изчисляването на застрахователните премии, застрахователните компании вземат предвид няколко фактора. Примерни такива са:

1.      Твоята възраст.
Застрахователните компании разглеждат възрастта ви като важен фактор, защото това може да предскаже вероятността да се наложи да използвате застраховката. При здравното осигуряване например, по-младите хора по-рядко се нуждаят от медицинска помощ, така че техните премии обикновено са по-евтини. Премиите се увеличават с възрастта на хората, защото съществува по-голям шанс да се нуждаят от повече медицински услуги. Друг пример са младите и неопитни шофьори, които все още работят върху изграждането на умения, следователно са и „по-скъпи“ за осигуряване. По същия начин по-възрастните шофьори - които са склонни да имат по-бавни рефлекси - също ще плащат по-висока застраховка.

2.     Видът на покритието.
Като цяло имате няколко възможности, когато купувате застрахователна полица. Колкото по-изчерпателно покритие получавате, толкова по-скъпо ще ви струва. Например, ако имате полица за автомобилна застраховка, която покрива само отговорността, тя ще бъде по-евтина, отколкото ако имате всеобхватна застраховка, покриваща няколко на брой риска.

3.     Размерът на покритието.
Колкото по-малко е покритието, толкова и по-евтини са премиите, без значение какво застраховате. Да разгледаме пример от имущественото застраховане. По-скъпа ще ви бъде застраховката ако желаете да застраховате дом за 200 000 лева, отколкото дом за 100 000 лева.

4.     Лична информация.
В зависимост от вида на застраховката, която купувате, застрахователната компания може да разгледа отблизо неща, като историята на вашите претенции, свидетелство за управление, кредитна история, семейно положение, начин на живот, семейна медицинска история, здраве, статус на пушене, хобита , работа и къде живеете.

 

Професията на Застрахователните брокери е изключително интересна, динамична и добре платена. Ако желаете да навлезете в света на застраховките, да получите ценни знания и умения в областта, то тогава безплатното и въвеждащо обучение за Застрахователен брокер е точно за вас. Този безплатен курс ви дава възможност да се запознаете отблизо с работата и предизвикателствата, с които се сблъсква един застрахователен брокер. Освен това ще добиете ясна представа за основните понятия, видовете застраховки и други важни аспекти от областта. Може да се запишете от тук.

Последни новини

14 May 2024

Борба с прокрастинацията в бизнеса: как да преодолеем отлагането и да повишим продуктивността си

Прокрастинацията или отлагането е общо известен враг на продуктивността и успеха, особено в сферата на бизнеса, където времето е от съществено значение. Това е тенденцията да отлагаме задачи, които трябва да свършим, вместо да ги изпълним веднага. Прокрастинацията може да има сериозни отрицателни последици за бизнеса, като намалена продуктивност, з...
15 Apr 2024

Вивиан Уестууд: Кралицата на ексцентричната британска мода

Без съмнение, ако говорим за британската мода, едно име изпъква над всички други - Вивиан Уестууд. Тя не само създаде мода, ами стана и символ на ексцентричния дух на Британия, борейки се срещу стандартите и правейки модната индустрия по-различна и по-вълнуваща.С кариера, простираща се повече от половин век, Уестууд беше не просто дизайнерка, а Пат...